Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Carlstedt arkitekter/CF Møller

Sinnrika lösningar för ny vårdbyggnad

Innovativ digital hantering och smarta lösningar för långsiktig hållbarhet präglar Locums byggprojekt för en ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus norr om Stockholm. Byggnaden på cirka 34 000 kvm ingår i en långsiktig modernisering av sjukhusets vårdavdelningar och mottagningar. I projektet har PE omfattande projekteringsuppdrag inom VVS och el.

Det nya 14-våningshuset Byggnad 61 planeras att stå klart under 2025. Antal vårdplatser är beräknat till 170 och 12 vårdplatser för IMA. Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akuten, kirurgen, endoskopi, ortopedi, inskrivning samt njurcentrum och stödfunktioner till akutvårdsbyggnaden. Målsättningen i projektet är en flexibel byggnad som ska innehålla generiska vårdavdelningar och mottagningar där verksamhetsinnehåll över tid ska kunna förändras utan att kräva större ombyggnation. PEs uppdrag innefattar projektering av byggnadens tekniska system – VVS, medicinska gaser, brandsäkerhet, el/tele, hiss och rörpost, styr och övervakning samt energi och miljö.

Innovativ digital hantering

I projektet är det inte tänkt att några pappersritningar ska plockas ut, utan våningsplanen presenteras helt digitalt. Alla inritade objekt förses med digital information som kan nyttjas både i byggskedet och senare, i förvaltningsskedet. Montörerna kommer att använda läsplattor med möjlighet att zooma in på högupplösta ritningar och 3D-modeller med alla objektsdata.

Sinnrika lösningar ger stor miljövinst

Byggnaden projekteras med målet att uppfylla kraven för certifiering som Miljöbyggnad Silver. Bland annat används en sinnrik lösning för att kyla tilluft med hjälp av befuktning av frånluften samt en värmeväxlare med hög verkningsgrad som växlar över värmen i inkommande uteluft till den kylda avluften. Det blir en stor miljövinst då det inte behövs någon tilluftskyla. I anslutning till den helikopterplatta som ska anläggas på taket byggs även en cirka 50 meter lång transportgång som ska fungera i alla väder. Värmerören i denna betongkonstruktion utnyttjas också smart för att kyla ner husets köldbärarnät och skapar ”gratiskyla” stora delar av året, samtidigt som överskottsvärmen bidrar till att avfrosta landningsplatsen. Dessutom projekteras brandsläckningssystemet vid plattan för miljöklassad skumsläckning.