Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Innovativ teknik i Stockholms nya nav för life science

Stockholms nya stadsdel Hagastaden intill Nya Karolinska och Karolinska Institutet i Solna, byggs som ett viktigt nytt kluster för life science. Den anslående kontorsbyggnaden Forskaren är själva navet för detta. PE Teknik & Arkitektur har arbetat med husets tekniska installationer sedan projektstarten 2019.

Huset stod färdigt för inflyttning i december 2023 och därmed blev Forskaren en ny destination för life science mitt i hjärtat av Hagastaden. Den runda kontorsbyggnaden på totalt 24 000 kvadratmeter har kontor och labb för världsledande aktörer, coworking-utrymmen och utställningslokaler. PE har stöttat med kompetens inom el, tele, säkerhet, ljusdesign, solceller, åskskydd och hissar hela vägen från förstudieskedet när projektet startade 2019 via program- och systemhandling till bygghandlingsskedet.

– Projekteringen av den teknikintensiva byggnaden har skett parallellt med pågående byggnation vilket krävt extra framsynthet och planering av oss. Att Forskaren uppförs ovanpå väg- och järnvägstunnlar, med källarvåningar under mark placerade mellan tunnlarna, har gjort samordningen extra komplex och omfattande vad gäller de ovanligt tekniktäta installationerna. För att slutresultatet ska kunna leva upp till kundens höga förväntningar måste tekniken i byggnaden vara både innovativ och väl genomtänkt, säger Håkan Söderberg, uppdragsansvarig konsult på PE.

Att den arkitektoniska standarden dessutom är hög har medfört ytterligare krav på sådant som samordning och materialval, och dess runda form har skapat utmaningar både under projektering och byggnation. Byggnaden miljöcertifieras också enligt högsta nivån Platinum i LEED-standarden. Bland annat görs därför materialval för att uppnå låga växthusgasutsläpp och solceller installeras på taket. Även inomhusmiljön certifieras enligt WELL för hälsa och välbefinnande, vilket medför höga krav på till exempel luft, ljusinsläpp, material och rörelse i huset.