Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Fabege

Skandinaviens första noll-energi hotell

PE har ansvarat för miljöcertifieringen av Skandinaviens första nollenergi-hotell, House of Choice i Stockholm. Byggnaden är uppförd som ett passivhus med energiproduktion i form av både geoenergi samt solenergi. House of Choice utsågs till årets BREEAM-byggnad 2021 av Sweden Green Building Council.

House of Choice omfattar totalt 22 400 kvadratmeter med hotellrum, rum för long-stay samt Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor. På uppdrag av Fabege var PE ansvarig för BREEAM-samordning (BREEAM AP), granskning (BREEAM Assessor) samt flera miljörelaterade utredningar vid uppförandet av byggnaden. Tack vare ett mycket gott samarbete med Fabege och Skanska var projektet framgångsrikt med en tydlig målbild, ansvarsfördelning och tidsplan. Hyresgästen Choice öppnade verksamheterna 2021 och hotellet utsågs till årets BREEAM-byggnad 2021 av Sweden Green Building Council.

Nollenergi

Byggnaden uppfyller nollenergi vilket innebär att byggnadens årliga energiproduktion överstiger fastighetsenergianvändningen på årsbasis. För att uppnå detta har byggnaden byggts som ett passivhus, och utöver det producerar fastigheten solenergi från cirka 2 500 kvadratmeter solceller på tak och fasad samt geoenergi från 25 borrhål.

Höjd ambitionsnivå

Fastigheten har certifierats enligt BREEAM nivå Excellent samt FEBY 18 Guld. Projektet omfattade två separata BREEAM-certifieringar, en för kontor och en för hotell. Målsättningen var till en början att nå nivå BREEAM Very Good. Men PE såg tidigt möjligheten att nå nivå Excellent och i dialog togs beslut att höja ambitionsnivån.

Vårt uppdrag

PEs uppdrag omfattade ansvar för miljöcertifiering enligt BREEAM SE 2017 nivå Excellent samt samt utförande/framtagande av:

  • Livscykelanalys (LCA)
  • Livscykelkostnadsanalys (LCC)
  • Resplan
  • Miljöplan
  • Miljöinventering
  • Klimatanpassningsstrategi
  • Avfallsplan