Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Ett av Nordens största utvecklingsprojekt

Platinan är Göteborgs nya samlingsplats med 60 000 kvadratmeter hotell, kontor och mötesplatser. Byggnaden är en viktig del i ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. På uppdrag av Vasakronan och Peab har PE ansvarat för system- och bygghandlingar inom VVS, kyla, sprinkler, styr- och reglerteknik, klimat- och energisimuleringar.

Med sitt läge alldeles intill den nya Hisingbron i Lilla Bommen spelar Platinan en viktig roll i att binda samman Göteborgs stads älvstränder. Hit ska det kännas naturligt att röra sig av flera anledningar; för de som har sin arbetsplats här, bor på hotellet eller är på väg från den ena älvstranden till den andra.

Hållbarhet in i minsta detalj

Att kunna erbjuda hållbarhet in i minsta detalj var en viktig målsättning. Detta innebar bland annat miljövänliga materialval, marknadens smartaste energilösningar och miljöcertifiering enligt LEEDs högsta nivå, Platinum.

Så blev uppförandet av Platinan hållbart:

  • Byggnaden bidrar till förstärkt biodiversitet och mikroklimat
  • Klimatanpassningsåtgärder är integrerade i huset
  • Kvarteret är integrerat med grönska i flera dimensioner
  • Energieffektiva tekniklösningar och miljövänliga material har används
  • Flexibla lösningar och materialval som minimerar avfallsmängder och möjliggör för återanvändning

Läs mer och se fler bilder på Vasakronans hemsida >