Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Hållbart behovsbaserat på Vårdförbundets Hus

När Vårdförbundets Hus i centrala Stockholm renoverades ville fackförbundet bygga om sina traditionella lokaler till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. PE fick uppdraget att ansvara för såväl bygghandlingsprojekteringen inför ombyggnaden som inredningsprojekteringen.

Vårdförbundets lokaler hade inte gått igenom några avgörande förändringar sedan huset uppfördes på 1970-talet. Förbundets cirka 150 medarbetare arbetade i sina cellkontor fördelade på sju kontorsplan och det saknades naturliga mötesplatser och utrymmen för samverkan. Förbundet ville nu, med hållbarhet i fokus, bygga om lokalerna för att bryta gamla, otidsenliga arbetsmönster och skapa samverkan och puls i ett modernt, aktivitetsbaserat kontor.

Samverkan bakom positivt resultat

PEs arbete omfattade både arkitektprojektering, från de första skisserna till bygghandling, och samråd med övriga konsulter. PE ansvarade också för inredningsprojekteringen som omfattade inplaceringsskisser, behovsutredningar, gestaltningskoncept, workshops och möbleringsförslag. Dessutom deltog PE i den interna förändringsprocessen när medarbetarna gick över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Förutom inredningsarkitekter och arkitekter medverkade även PEs ljusdesigners, landskapsarkitekter, el-, tele- och säkerhetskonsulter, samt akustik- och brandexperter i projektet.

Återbruk och begagnat

Val av hållbara material har varit en självklarhet och återbruk har präglat uppdraget. Endast en tredjedel av möblerna har köpts in nya och då har tonvikten legat på möbler med hög kvalitet, tillverkade av gedigna material som håller över lång tid och åldras med värdighet. En tredjedel är återbruk, antingen i befintligt skick eller så har möbler lackats eller klätts om och getts ett unikt utseende. En tredjedel av inredningen har slutligen köpts in begagnat.