Effektiv installation och en bra slutprodukt kräver genomtänkta och noggranna underlag. När vi levererar handlingar inom el, tele och säkerhet så tar vi ett övergripande ansvar. För dig som kund innebär det kostnadseffektivitet och att uppsatta tidsplaner kan hållas.

Genom att anlita oss tidigt i projekt undviker du onödiga kostnader i ett senare skede. Ett bra exempel är brandskyddsprojektering, där du kan slippa dyra ändringar längre fram.

Specialist och helhetsleverantör – samtidigt
Även avgränsade uppdrag ingår i något större. Vi engagerar oss för helheten, till nytta för beställare, slutanvändare och samhället i stort. Ibland upptäcker man som beställare oväntade utmaningar under projektets gång. Då är det tryggt att veta att PE kan koppla in fler kompetenser.

Teknik som ökar värdet
Installationer står för en stor del av kostnaden i ett bygge. Därför finns stora vinster att göra. Tack vare att de råd och handlingar vi levererar är tydliga, exakta, och begripliga så blir entreprenörens arbete lättare och kostnadseffektivare med bibehållen hög kvalitet. För varje år som går blir det tekniska innehållet i en byggnad mer komplext. Vi på PE har ett arbetssätt med effektiva team av experter som samverkar över olika discipliner. Det gör att vi är innovativa och hittar lösningar andra inte hittar.

Våra uppdrag
Vi tar fram underlag och lösningar vid ny‐ och ombyggnation för alla typer av fastigheter. Vi har stor erfarenhet av kommersiella och offentliga lokaler, industri, sjukhus, vårdcentraler, laboratorier, bostäder, idrottsanläggningar, skolor, köpcentra och butiker. 

Referenser inom El, Tele & Säkerhet
Campus i nytt ljus | Ångströmlaboratoriet, Uppsala
Upprustning för forskning i världsklass | Botanhuset, Stockholm
Från stängd industri till öppen stad | Gasverksområdet
Visa fler referenser