På PE finns hög kompetens inom strategiska och operativa frågor som rör akustik, energi, miljö och hållbarhet i byggnader, stadsdelar, organisationer och företag. Vi har bred erfarenhet från olika typer av uppdrag, från tidiga skeden till förvaltning. Vi möter kunden där de har behov av stöd och rådgivning – och utbildar vid kompetenshöjande behov.

Vi fokuserar på att göra byggnader mer hållbara ur aspekterna energi, miljö och akustik. Vi arbetar även med frågor utanför byggnader, till exempel samhällsbuller i samband med stadsplanering eller infrastrukturprojekt.

Från tidigt skede till förvaltning
Våra team arbetar med att skapa en bra livsmiljö för oss och för framtida generationer. Vi arbetar med projekt inom alla faser av en fastighets livscykel – från tidiga skeden till förvaltning.

Referenser inom Miljö
Banbrytande akustikkoncept | Framtidens förskola, SISAB
Miljösamordning och hållbarhetscertifiering | Stockholm Arlanda Airport
Livscykelanalys | Tapetfabriken, Sickla
Visa fler referenser