Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Experter på byggnader och deras närmiljö

Vi planerar och formar hållbara städer och samhällen. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild tjänst som behövs, har vi alla kompetenser hos oss.

Vill du vara med och forma hållbara städer och samhällen?

Då har vi ett roligt jobb för dig. Se lediga tjänster på vår karriärsajt och connecta med oss för att inte missa spännande karriärmöjligheter. Varmt välkommen till team PE!

Aktuellt

Nyheter

Detaljplanen klar för Norra Fäladens skola

Som ett första steg i en omvandling av stadsdelen Norra Fäladen i Lund planeras den nya skolan och samlingspunkten Fäladslyktan. PE…

Läs hela artikeln
Nyheter

PE Teknik & Arkitektur huvudkonstruktör för nytt kontorshus i Science Park Skövde

Kontorshuset Noden kommer med sina sju våningar att skapa plats för ca 400 medarbetare i teknikparken Science Park Skövde, en dynamisk…

Läs hela artikeln
Regulatoriska pressmeddelanden

Bokslutskommuniké januari-december 2023 – Fokus på lönsamhet

Fjärde kvartalet har fortsatt präglats av osäkerheter i marknaden vilket påverkat debiteringsgraden. Samtidigt är behoven stora inom bland annat energi, försvar,…

Läs hela artikeln

Fokus: Anpassning för ökad klimatresiliens

Klimatriskbedömning och klimatanpassning av byggnader

Konsekvenserna av de allt vanligare fallen av extremväder, forskningsrönen som framkommer i FNs klimatpanel IPCCs rapporter och EUs taxonomi för hållbara investeringar sätter alla fokus på frågor om fysiska risker kopplat till ett förändrat klimat. Med bred kompetens under samma tak hjälper PE kunder i deras arbete med att analysera klimatrisker för fastigheter och planera vilka anpassningar som bör göras.

Rådgivning om klimatrisker och MSBs bidrag för naturolyckor

Just nu, mellan den 4 december och 4 mars, pågår en av de två årliga ansökningsperioderna då kommuner har möjlighet att ansöka om MSBs statsbidrag för att förebygga naturolyckor. PEs experter inom klimatriskanalys och klimatanpassning hjälper kommuner med såväl bidragsansökan och utredning som projektgenomförande.

Klimatresiliens för Regio

När Regios fastigheter skulle anpassas bättre till ett förändrat klimat krävdes en analys av vilka risker som finns samt en åtgärdsplan som stakar ut en effektiv väg framåt till ett hållbart fastighetsbestånd. PE Teknik & Arkitektur fick uppdraget att utveckla en ny praxis för klimatriskanalys och klimatanpassning.

Hållbarhet som affärsstrategi

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Hållbarhet på PE

För PE är hållbarhet en del av vår affärsstrategi och ett fundament som genomsyrar vårt värdeskapande för kunder, övriga intressenter och samhället i stort. Den största hållbarhetsutmaningen för vår bransch är att motverka klimatförändringarna.