Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Unikt växthus i Frövi nyttjar fossilfri spillvärme

I Frövi ska från och med maj 2024 runt 8 000 ton tomater om året odlas i ett växthus på 100 000 kvadratmeter som nyttjar spillvärme från Billeruds kartongbruk intill. Ingen liknande odling finns idag i Sverige. Ytterligare ett lika stort växthus planeras nu.

Frövi i Västmanland har länge varit synonymt med Billeruds kartongbruk, men från och med 2024 ska även tomater odlas här – närmare bestämt cirka var tionde tomat som konsumeras i Sverige. Det svenska företaget WA3RM har byggt ett jättelikt växthus i anslutning till kartongbruket, ett projekt som kallas Regenergy Frövi. Det huserar en hydroponisk odling som nyttjar spillvärme från kartongprocessen för att skapa rätt förhållanden för de drygt 250 000 tomatplantorna. En halv miljon humlor bor också i växthuset för att pollinera och skydda mot insektsangrepp. Med sin fossilfria energiförsörjning och industriella symbios med Billerud skiljer sig anläggningen från traditionella storskaliga växthusodlingar.

PE fick 2021 uppdraget att ta fram bygglovshandlingar för både växthus samt hjälpa till med projektering och tillgänglighetsplanering av personalens lokaler med omklädningsrum, kontor, matsal med mera. Uppdraget har också inkluderat VVS-planering. PE har fått förnyat förtroende för den andra delen av växthusprojektet och har tagit fram bygglovshandlingar för det tillkommande växthuset. Därefter följer projektering av personaldelar till denna andra etapp.

– Det är roligt och spännande att jobba i ett projekt som genomsyras så helt och hållet av hållbarhet och cirkularitet. Odlingen får inte bara energi från kartongbruket utan bidrar dessutom i andra änden med svalare vatten till kylning i bruket. En utmaning har varit både anläggningens storlek och att typen av verksamhet är ny för de flesta som jobbat i projektet. Ingen liknande odling finns i Sverige. Dessutom har vi fått förklara svenska regler, krav och förutsättningar för det holländska företag som ska ansvara för byggnationen av själva växthuset. De är inte vana vid våra väderförhållanden, temperatur- och arbetsmiljökrav. Men nu är allt snart redo för driftstart, säger Marie Carlsson, Studiochef Arkitektur på PE.