Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Skiss: Johannes Norlander Arkitektur

Handelshögskolan i Göteborg får en ny årsring

Ovan jord medför den nya tågtunneln Västlänken, som nu byggs i Göteborg, att ett antal områden i stadens centrum också utvecklas. I stadsdelen Haga ska till exempel Handelshögskolan byggas ut i ett projekt där PE Teknik & Arkitektur fått förtroendet som huvudkonstruktör.

En av entréerna ner till tågtunneln hamnar i det kvarter på Vasagatan där Handelshögskolan ligger. I samband med anpassningen till detta passar fastighetsägaren Akademiska Hus på att modernisera Handelshögskolan genom att lägga till en ny byggnad som ska ansluta till både befintliga byggnader och tunnelentrén. Där ska det bland annat tillkomma nya kontor, öppna mötesplatser, samtalsrum och två hörsalar. Allt blir anpassat för en modern undervisningsform och ska erbjuda en bättre arbetsmiljö för studenter och anställda.

Handelshögskolan har byggts i flera omgångar och med höga arkitektoniska kvaliteter. När den nu får en ny årsring så återbrukas många material, samtidigt som den nya byggnadens gestaltning både skapar nytt och passar in med det som redan finns. PE är huvudkonstruktör i projektet, med ansvar för byggnaden i sin helhet. Det inkluderar även källarkonstruktioner som går ned till hela 25 meter under mark, grundläggningen med linstag och pålar, anslutningar till befintliga byggnader samt övriga platsgjutna konstruktioner i skolan. PEs konstruktörer gör också tillverkningsritningar för den sekundära stålstommen, beräkningar av köldbryggor, samt VA.

Hållbarhetskrav på betongen

Akademiska Hus har generellt höga hållbarhetsambitioner och byggnaden ska uppnå Miljöbyggnad Silver och vara anpassad till framtida klimatförändringar. Som konstruktörer har PE arbetat med betongrecepten och framför allt kravställningen på betongen utifrån ett klimatperspektiv. När det gäller uppgången från Västlänken, som tillhör Trafikverket, har den konstruerats med en förlängd livslängd och ökad robusthet. PE har därmed konstruerat en byggnad som kommer kunna anpassas till framtida behov bättre. När den dagen kommer då byggnaden har levt ut sin livslängd, då har ett framtida återbruk beaktats genom kopplingar som ska kunna förenkla en nedmontering.

– Då vissa delar av konstruktionen är en uppgång från tågtunneln och tillhör Trafikverket, så får vi dela upp projekteringen i två delar med olika föreskrifter och kravställningar. Det stora öppna utrymmet som utgör själva trappuppgången från tågplattformen är en särskild utmaning. Anslutningen till tunneln ligger 25 meter under mark och det medför väldigt stora jordtryck att hantera, samtidigt som omgivningspåverkan så här mitt inne i stan måste begränsas till nära noll, säger Emy Tiderman, byggnadskonstruktör på PE.

Projektet är under utförande med Serneke som entreprenör och beräknas bli färdigställt i december 2026. Under 2024 pågår betonggjutningar.

Skiss: Johannes Norlander Arkitektur

Kontaktpersoner

Emy Tiderman

Emy Tiderman

Byggnadskonstruktör, Sektionschef

+46 10-102 53 07 Göteborg Kämpegatan

Anders Klittmar

Byggnadskonstruktör, Regionschef

+46 10-102 51 49 Göteborg Kämpegatan