Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Expansion av flygplatser i Umeå och Kiruna

Swedavia planerar att bygga ut flygplatserna i Umeå och Kiruna för att möta växande behov i respektive region. I båda fallen har PEs arkitekter fått i uppdrag att ta fram förstudie och lösningsalternativ. PE har stor erfarenhet från flera tidigare liknande uppdrag, bland annat utvecklingen av Arlanda Airport.

En central knutpunkt för olika transportmedel

I Umeå, en av Sveriges mest framväxande regioner, är flygplatsen en central knutpunkt för olika transportmedel och är även en viktig aktör inom näringsliv, besöksnäring, forskning och utveckling. På grund av den ökande trafiken och framtidens utveckling är det nödvändigt att bygga ut och modernisera flygplatsen för att möta kapacitetsbristerna som finns inom flera områden. En av de största utmaningarna är att ersätta ett uttjänt tak för att klara den nuvarande och framtida trafiken. PEs arkitekter fick i uppdrag att utföra en förstudie och ta fram lösningsalternativ för om- och tillbyggnad av flygplatsen. De framtaga lösningarna skulle fungera som ett beslutsunderlag för Swedavias ledning och vidare projektering.

Uppgradering av Kirunas flygplats möter framtidens behov

I Kiruna pågår en flytt av en stor del av staden, samtidigt som gruvnäringen investerar för framtiden och Lappland blir alltmer populärt som resmål. Flygplatsen har status som riksintresse och behöver uppgraderas för att kunna möta den ökande flygtrafiken och behovet av större och mer effektiva ytor. PEs arkitekter fick i detta fall även i uppdrag att utföra en förstudie och ta fram lösningsalternativ för tillbyggnad av cirka 1 900 kvadratmeter samt ombyggnad av den befintliga terminalbyggnaden på 2 300 kvadratmeter. Även här skulle de framtagna lösningarna fungera som ett beslutsunderlag för projektets fortsatta planering.

Viktiga projekt för grön omställning i norra Sverige

Båda projekten är av stor betydelse för den gröna omställningen i norra Sverige. I Umeå arbetar Swedavia aktivt med att utveckla elflyg och i Kiruna har det nyligen upptäckts en av Europas största fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller. Dessa metaller kan användas i tillverkningen av elbilar och vindkraftverk och spelar därmed en viktig roll för övergången till eldrift och hållbar energiproduktion.