Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE och SEB samverkar för hållbar samhällsutveckling

Nyheter

PE Teknik & Arkitektur och SEB samarbetar i syfte att hjälpa fastighetsbolag i omställningen till ett hållbart och kostnadseffektivt fastighetsbestånd med avseende på energieffektivisering. Målet är att hjälpa fastighetsägare att minska sina kostnader, minimera sina risker och möjliggöra grön finansiering.

Energieffektivitet i fokus

Energikostnader har ökat och det kommer nya lagkrav på att följa upp och förbättra byggnaders energieffektivitet. Genom att investera i fastighetens energieffektivitet och förnybar energi är det möjligt att bidra till minskade utsläpp, bevara fastighetsvärde och sänka kostnaderna på sikt.

Hjälp med skräddarsydd analys och konkret plan

För många fastighetsägare kan det dock vara utmanande att planera och prioritera åtgärderna för bästa möjliga utfall. Här kommer PEs erfarna konsulter in – vi hjälper till med en energikartläggning och analys av fastigheten. Resultatet är en konkret åtgärdsplan för energieffektivisering med prioriteringsordning, lönsamhetsberäkning och kostnadsberäkning för genomförande, samt en plan för hållbar förvaltning. Om du kund hos SEB och fastighetsägare erbjuder vi dig ett kostnadsfritt inledande rådgivningsmöte för att kartlägga omfattningen.

Hög kundservice och rätt expertis genom hela processen

PE har en bredd av tjänster inom byggnader och deras närmiljö och kan hjälpa till att förverkliga stora som små energiåtgärder. Efter ditt önskemål skräddarsyr vi effektiva team med nödvändig expertis, till exempel inom ventilation, belysning, solceller, el, byggkonstruktion eller arkitektur.

Ta del av erbjudanden som SEB-kund

Vi hjälper dig att framtidssäkra ditt fastighetsbestånd

PE Teknik & Arkitektur är experter på byggnader och deras närmiljö med expertis inom energieffektivisering. I samarbete med SEB hjälper vi dig att framtidssäkra ditt fastighetsbestånd med målet att sänka kostnader, minska risker och möjliggöra grön finansiering. Som SEB-kund kan du ta del av förmånliga erbjudanden.