Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Barnen inspirerar ny skola i Åstorp

Tingdalsskolans F-6-elever i skånska Åstorp finns i dag utspridda på två platser och i tre byggnader. I ett brett uppdrag som inkluderar både arkitekter och en lång rad andra experter, hjälper PE Teknik & Arkitektur nu till att skapa en gemensam och ändamålsenlig skolbyggnad med kapacitet för 540 elever.

 Befolkningsprognosen visar på ett ökande elevantal framöver, samtidigt som Tingdalsskolan har behov att anpassas för att lokalerna ska bli mer ändamålsenliga för både elever och personal. Kommunala Björnekulla Fastighets AB har höga ambitioner. Den nya Tingdalsskolan skapas i dialog med barnen och verksamheten och ska förstärka kontakten med den skog och natur som omger skoltomten. Byggnaden planeras för att nå upp till certifieringen Miljöbyggnad Silver 4.0, med höga krav på dess hållbarhetsprestanda.

Mångfacetterat uppdrag

PEs uppdrag är att ta fram volymstudie, program- och systemhandlingar samt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för om- och tillbyggnad samt nybyggnad av skolan. Bland annat involveras PEs kompetens inom arkitektur, inredning och landskap, el, tele och säkerhet, ljusdesign, ventilation samt energi och miljö. Som en del av uppdraget har PE också samordningsansvar och sköter BIM-samordning.

Flexibilitet och torrskodd passage

Ett krav från verksamheten har varit att kunna gå torrskodd igenom hela byggnaden. Samtidigt är avstånden att överbrygga stora, till följd av detaljplan och platsens markförhållanden. Viktigt är också att det går att flexibelt anpassa planlösning efter verksamhetens skiftande behov över åren. Skolans olika lärmiljöer präglas av variation, där olika miljöer erbjuds för olika typer av arbete, medan färgsättning och materialitet stödjer det pedagogiska rummet.