Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Hållbara bad för Hälleforsborna

Hällefors första badhus är hållbart, energieffektivt och en ny mötesplats för orten. PE har bistått brett med specialistkompetens inom badhus, projektledning, arkitektur, konstruktion och byggteknik. Vi har gedigen erfarenhet av badhus och har genom åren fått förtroende att utreda, förprojektera, bygga, renovera, besiktiga eller göra underhållsplaner för en stor del av landets badhus.

Skräddarsydd leverans

Efter att inledningsvis bistått med beställarstöd utvecklades rollen och PE blev extern projektledare åt kommunen. När sedan TA Byggproduktion vann den offentliga upphandlingen om totalentreprenad, där PE hade tagit fram upphandlingsunderlagen, anlitades PE inom arkitektur, konstruktion, geoteknik, brand, samt fukt-, akustik- och energi.

Ny mötesplats i trä och glas

PEs arkitekter har gestaltat ett badhus som i samklang med Bergslagens natur till stor del använder trämaterial i synliga delar, rostfria stålbassänger, stora glasytor samt betong i delarna som ligger under mark. Strävan har varit att uppnå ett hållbart och energieffektivt badhus som så långt det är möjligt använder klimatsmarta material och lösningar.

Badhuset kopplas också samman med den befintliga ishallen på platsen genom ett gemensamt entrérum med inglasad kafeteria. Detta blir ett nav för hela idrottsplatsen och dessutom en ny samlingspunkt för Hälleforsborna.