En tydlig tanke kring helheten, bred kompetens inom arkitektur och kapacitet att hantera alla projekt oavsett omfattning. De är alla viktiga verktyg för att utveckla hållbara idéer och lösningar för morgondagen – redan idag. 

Vi bygger samhällen och höjer värdet
PE är en av Sveriges största aktörer inom arkitektur. Våra arkitekter, landskapsarkitekter, planarkitekter och inredningsarkitekter arbetar nära kunden för att säkra högsta kvalitet, effektiva processer och idéer som gör skillnad. God arkitektur höjer värdet på byggnader och vår offentliga miljö samtidigt som det bidrar till ett bättre samhälle. 

Samarbete är nyckeln
För att goda arkitektoniska idéer ska kunna omvandlas till en fungerande och hållbar verklighet behöver alla kompetenser samverka – och samverkan är ett naturligt inslag i vår vardag. Vi kommunicerar och samarbetar med projektets olika intressenter genom hela processen för att säkra ett framgångsrikt och lyckat resultat.

Våra uppdrag
Våra uppdrag finns inom bland annat stadsplanering, fastighetsutveckling, bostäder, kontor, hyresgästanpassning, handel, industri, skolor och offentliga rum.

Referenser inom Arkitektur
Campus i nytt ljus | Ångströmlaboratoriet, Uppsala
Varsam modernisering | Tekniska nämndhuset, Stockholm
Samverkan för smarta lösningar | Närlundaskolan, Askersund
Visa fler referenser