Gå direkt till textinnehållet
logotyp

En stadsdel med höga ambitioner

På tidigare industrimark, bara ett stenkast från centrum, byggs den nya stadsdelen Norra Kajen i Sundsvall. Visionen är en hållbar stadsdel med 2 500 nya bostäder, handel, service, nya parker och ett nytt promenadstråk längs vattnet.

På uppdrag av Norra Kajen Exploaterings AB har vi varit processledare för sats­ningen från ett tidigt skede med uppdrag att ta fram visionen samt upprätta program för parallellt uppdrag. Vårt uppdrag fortsatte sedan med en fördjupad översiktsplan samt tillhörande miljökon­sekvensbeskrivning samt detaljplanen för den första etappen om fem kvarter med bostäder och kommersiella lokaler. Till detaljplanen tog vi också fram gestaltnings­program för allmän mark och kvartersmark, miljökonsekvensbeskrivning och miljöprogram. Vidare har vi fortsatt med nästa detaljplaneetapp samt med projektering av gator, strandpromenad, parker, torg och andra offentliga ytor.

– Att ha samma konsult som är med hela vägen från idé till förverkligande är en väldig styrka. Vi får ett konsekvent tänk som också verkställs. Jag tror att vi därigenom får ett bättre slutre­sultat. Det blir som det var tänkt från början, säger Christer Ersson, VD för Norra Kajen Exploatering AB, bolaget som bygger den nya stadsdelen.

Ambitionerna för hållbarhet är höga för den nya stadsdelen. Trafikens miljöeffekter och att åtgärda den förorenade marken är utmaningar. Platsens läge precis vid vattnet gör också att särskild hänsyn tagits till översvämningsrisk och väderförhållanden. Projektet har stort fokus på hög kvalitet beträffande material och konstruktion, samt lokalt omhändertagande av dagvatten.