Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Dinell Johansson/Sollentuna kommun

En stadsdel med högt uppsatta hållbarhetsmål

I Väsjön norr om Stockholm ska det byggas omkring 4 000 villor, stadsradhus och flerbostadshus. Området uppförs i ett känsligt område mellan naturreservat, sjöar och friluftsområden, vilket gör byggprocessen utmanande. PE har deltagit som hållbarhetsexpert och bidragit till hållbarhetsprogram, koordinering, social hållbarhet samt innovationsfrämjande inom hållbarhet.

Väsjön blir en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. Området blir också en integrerad del av stadsdelen Edsberg och kommer att byggas ut successivt fram till cirka år 2032.  Väsjöområdet uppförs i ett känsligt område mellan naturreservat, sjöar och friluftsområden och består av 13 delprojekt fördelade på 11 detaljplaner. Detta gör byggprocessen komplex ur ett fysiskt, organisatoriskt och kronologiskt perspektiv.

Effektivt kollektivtrafiksystem

Väsjön får en tät stadsbild med smala gator, gränder och små kvartersparker, vilket påverkar i planarbete och utformning av området. Därför premieras gång-och cykeltrafik, lösningar för god tillgänglighet och ett effektivt kollektivtrafiksystem. Detta planeras för att hålla bilberoende och tunga transporter i området till ett minimum. Ett hållbart Väsjön handlar även om en variation av upplåtelseformer och funktioner och ett planerings- och gestaltningsarbete. Fokus ligger på samspel med det unika på platsen såsom tillgänglig natur och möjligheter till sport- och friluftsaktiviteter – både efter färdigställande och under byggfas.

Ett hållbarhetsprogram – fyra fokusområden

Väsjön har högt uppsatta hållbarhetsmål och hållbar utveckling genomsyrar till viss del alla utvecklingsprojekt och strategiska satsningar. Ett hållbarhetsprogram med fyra fokusområden; Hållbart byggande, Hållbara transporter, Hållbar och livskraftig natur samt Hållbar och resurseffektiv livsstil, har tagits fram genom verktyget Citylab.