Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Castellum

Smart återvinning av solenergi och vatten

Citypassagen är en kontorsbyggnad om 15 000 kvadratmeter i centrala Örebro. Både arkitekturen och de smarta miljölösningarna gör att huset sticker ut. 340 solcellspaneler har integrerats i fasaden för att försörja byggnaden med grön el.

Byggnadens namn har sitt ursprung i den passage som går genom bottenplan och som fungerar som ett gångstråk för passerande till och från centrum. För att maximera ljusinsläppet i den kvadratiska byggnaden har en till passage placerats ovanför bottenvåningen. Den delar in huset i fyra delar och sammankopplas i mitten så att det går att röra sig fritt i mellan. Lokalerna är ljusa och rymliga vilket ger hyresgästerna stor flexibilitet.

Återanvändning av regnvatten och behovsstyrd el

Målet att skapa en byggnad som sticker ut miljömässigt löpte som en röd tråd vid utformningen av Citypassagen. Förutom att byggnaden försörjs med grön el genom fasadens solcellspaneler är en okonventionell lösning att regnvatten samlas upp och nyttjas för att spola i byggnadens alla toaletter. Ventilationen och belysningen är behovsstyrd. I taket har detektorer byggts in som känner av i vilka sektioner det finns människor i olika sektioner. När ingen vistas i rummet släcks belysningen och ventilationen går ned på ett minimum. Detektorerna reglerar även belysningen efter solljus och blir det varmt i lokalerna så ökar ventilationen.

Bild: sfbild

Alla delar är genomtänkta med målet att skapa en byggnad som sticker ut både arkitektoniskt och miljömässigt. Bild: sfbild

Solcellspaneler är integrerade i fasaden. Blir det överskott av el säljs det vidare ut på elnätet. Bild: beneriksonphoto

Lokalerna är ljusa och rymliga vilket ger hyresgästerna stor flexibilitet.

Byggnadens namn Citypassagen har sitt ursprung i den passage som går genom bottenplanet och som fungerar som ett gångstråk för passerande till och från centrum.