Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Innovativ ljusdesign för premiumanläggning

Vid Hufvudstadens totalrenovering av kontorsfastigheten Skären 9 i centrala Stockholm ansvarade PE för helhetslösningen inom el- och telesystem med bland annat projektering av solkraftsystem. PE ansvarade även för ljusdesign för det nya konceptet Cecil Coworking.

Höga krav på design, funktion och finish

Renoveringen av kontorsfastigheten Skären 9 färdigställdes 2021 och omfattade befintlig yta om cirka 12 000 kvm samt tillkommande yta om cirka 3 200 kvm. Hufvudstadens ambition var att förädla fastigheten med mer uthyrbara ytor samt förnya de tekniska systemen. Inom ramen för projektet har Hufvudstaden även utvecklat det innovativa konceptet Cecil Coworking vilket har ställt höga krav på projektteamets lösningar inom design, funktion och finish.

Hållbara installationer och solkraft

PE har projekterat kontorsfastighetens helhetslösning för el- och telesystem samt solkraftssystem för delad utförandeentreprenad med uppföljning under byggtiden. En betydande del av projekteringen är utförd under pågående byggnation och butikslokalerna har till stor del varit i öppna under byggtiden. I fastigheten är solkraft installerad i kombination med energilagring och fasbalansering för att optimera nyttjandet av befintligt elservis. Noggranna utredningar och omfattande projektering har resulterat i en bashuslösning för projektet som möjliggör flexibel indelning av lokalerna. Fastigheten certifieras enligt BREEAM-SE.

Innovativa lösningar för ljusdesign

PE har ansvarat för ljusdesignen i allmänna utrymmen samt ytorna inom konceptet Cecil Coworking. I ett tätt samarbete med General Architecture och Stylt Trampoli har detaljerade 3D-illustrationer och provbelysningar utförts för att uppleva ljusets påverkan på material och inredning. Belysningslösningarna har samspelat med materialval och inredningsdetaljer för att uppå en så dold och avbländad installation som möjligt. Ett exempel är att samtliga glaspartier i korridorer har ett släpljus på gardinen där färgtemperaturen följer dagsljuset vilket skapar en upplevelse av att korridoren har dagsljusinsläpp.