Att designa VVS-lösningar är komplext. Det krävs kunskap och erfarenhet, men lika mycket en kreativ förmåga att lösa utmaningar. Det gäller också att tänka långsiktigt och förutse behov och följder i lång tid framöver.

Bättre underlag ger bättre installationer
Varje timme vi lägger på råd, ritningar och underlag leder till vinster längre fram. Ett tydligt och noggrant underlag gör att entreprenören kan göra ett bättre jobb i installationen. Dessutom blir driften säkrare och enklare, och den största vinsten av alla – bättre inomhusklimat för människor och bättre förutsättningar för maskiner.

Tänk energi tidigt
Energianvändningen i en byggnad eller anläggning beror till stor – kanske störst – del på just på hur VVS-lösningarna är designade. Genom att kontakta oss i ett tidigt skede kan vi analysera förutsättningarna och påverka helheten i rätt riktning.

En röd tråd bland våra medarbetare är en känsla för ansvar och för hållbarhet. Att bygga rätt från början kostar mindre. Att ändra senare är ett slöseri med resurser.

Extremt krävande VVS
Vi på PE tar oss även an de mest krävande uppdragen inom VVS-design, till exempel operationssalar eller renrum för industri och forskning. Där är PE en av få leverantörer som har kapacitet och kompetens att ta fram lösningar av världsklass.

Våra uppdrag
Vi tar fram underlag och lösningar vid ny‐ och ombyggnation av alla typer av fastigheter, exempelvis kommersiella och offentliga lokaler, industri, sjukhus/vårdcentraler, laboratorier, bostäder, idrottsanläggningar, skolor samt köpcentra och butiker. 

Referenser inom VVS-design
Ett av Nordens största utvecklingsprojekt | Platinan, Göteborg
Sinnrika lösningar | Danderyds sjukhus
Hållbara bad och samlingspunkt | Hällefors badhus, Örebro
Visa fler referenser