Den 1 januari 2022 började EU:s taxonomiförordning gälla och regelverket ställer nya stora krav på aktörer som vill klassas som hållbara. Därför har PE utvecklat ett verktyg som hjälper fastighetsägare att förstå vilka hållbarhetsåtgärder i fastighetsbeståndet som krävs för att möta kraven.

EU:s taxonomiförordning ställer stora krav på svenska fastighetsägare och för att enkelt bedöma regelverkets inverkan har PE utvecklat ett nytt verktyg. Med hjälp av verktyget görs en övergripande kartläggning av fastighetsbeståndet som visar hur väl företaget lever upp till kraven i taxonomin. Verktyget uppdateras löpande med aktuella beslut kring tekniska granskningskriterier och kravnivåer. Målet är att identifiera relevanta åtgärder som på ett effektivt sätt förbättrar hållbarhetsprestandan i fastighetsbeståndet.

Fokus på energi, klimat och tekniska åtgärder i fastighetsbeståndet
EU:s taxonomi för hållbara investeringar syftar till att skapa ett gemensamt sätt att klassificera och mäta hållbarhet. Initialt kommer fokus att ligga på klimat och energiprestanda, gränsvärden och definitioner kommer att uppdateras löpande. På sikt kommer flera miljömål samt krav kring social hållbarhet att infogas i regelverket.

Skräddarsydd handlingsplan
Det nya verktyget hjälper dig att förstå nuläget och ta fram en handlingsplan för att förbättra hållbarhetsprestandan i fastighetsbeståndet. Handlingsplanen anpassas efter ditt företags målbild och övergripande hållbarhetsarbete. För att hjälpa fastighetsägare kombinerar vi vår vassa kompetens inom strategi, ekonomi och hållbarhet med PEs djupa tekniska expertis inom bygg- och fastighet.