Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Renovering av Uppsala domkyrkas tornkrön

En av de största utmaningarna med att renovera tornkrönen på Uppsala domkyrka var arbetsmiljön och säkerheten mot tredje part, inte minst med tanke på höjden som tornkrönen sitter på. Kyrka är både 118,7 meter lång och hög och Tornkrönen från 1890-talet är cirka 10 meter höga, 3,5 meter breda och väger kring 4 ton.

För att komma åt tornkrönen byggdes en utvändig ställning med bygghiss upp till 52 meter, därefter skedde uppstigning genom befintlig spiraltrappa invändigt i tornet. På ungefär 90 meters höjd monterades en tillfällig ställning , vilken gav tillträde och åtkomst till tornkrönen. Som ett komplement till detta monterades en tornkran framför tornen för att möjliggöra transport av material.

PE bidrog med byggledning och arbetsmiljösamordning, vilket i praktiken innebar att vi finns på plats under större delen av samtliga arbetsmoment. En av förutsättningarna var att arbetet utfördes med arkeologisk schaktövervakning för att inga kulturhistoriska värden ska gå förlorade. Projektet innebar därför ett nära samarbete med arkeologer, osteologer, byggnadsantikvarier, andra sakkunniga och berörda myndigheter. Utöver byggledning och arbetsmiljösamordning bidrog PE även med kvalitets- och miljösamordning samt brand- och säkerhetsrådgivning.

För att komma åt tornkrönen byggdes en utvändig ställning med bygghiss upp till 52 meter, därefter skedde uppstigning genom befintlig spiraltrappa invändigt i tornet.

En av de största utmaningarna med att renovera tornkrönen på Uppsala domkyrka var arbetsmiljön.

Kontaktpersoner

Viktor Wadelius

Viktor Wadelius

Projektledare, Sektionschef

+46 10-516 05 01 Uppsala Juvelen