Hällefors ska få sitt första badhus. Det blir hållbart, energieffektivt och en ny mötesplats för orten. PE bistår brett med specialistkompetens inom badhus, projektledning, arkitektur, konstruktion och byggteknik.

När kommunens politiker tog beslutet att bygga ett badhus vände de sig initialt till PE för sakkunskap och beställarstöd.

– Vi har arbetat med badhus i många år. PE har varit med om att utreda, förprojektera, bygga, renovera, besiktiga eller göra underhållsplaner för säkert hälften av landets befintliga badhus, säger Mia Mathon, projektledare på PE och specialist inom badhus.

Skräddarsydd leverans
Efter att inledningsvis bistått med beställarstöd utvecklades rollen och PE blev extern projektledare åt kommunen. När sedan TA Byggproduktion vann den offentliga upphandlingen om totalentreprenad, där PE hade tagit fram upphandlingsunderlagen, anlitade PE inom arkitektur, konstruktion, geoteknik, brand, samt fukt-, akustik- och energi.

– Det här är ett projekt där kunden verkligen drar nytt av vår bredd. Vi har skräddarsytt ett team inom arkitektur, projektledning, konstruktion samt byggteknik och levererar efter kundens behov. Vi arbetar med olika delar på både beställar- och utförarsidan för att badhuset ska komma på plats enligt plan i augusti 2022, förklarar Mia Mathon.

Ny mötesplats i trä och glas
PEs arkitekter har gestaltat ett vackert badhus som i samklang med Bergslagens natur till stor del använder trämaterial i alla synliga delar, rostfria stålbassänger, stora glasytor samt betong i delarna som ligger under mark. Strävan har varit att uppnå ett hållbart och energieffektivt badhus som så långt det är möjligt använder klimatsmarta material och lösningar.

– Vi vill optimera den arkitektoniska utformningen och samtidigt hitta kostnads- och tidseffektiva lösningar. Målsättningen är att skapa ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla innevånare, säger Helena Hallman, ansvarig arkitekt SAR/MSA på PE.

Badhuset kopplas också samman med den befintliga ishallen på platsen genom ett gemensamt entrérum med inglasad kafeteria. Detta blir ett nav för hela idrottsplatsen och dessutom en ny samlingspunkt för Hälleforsborna.

 

Arkitekturen utgår från Bergslagens natur med stor del trämaterial i synliga delar och stora glasytor.