Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Planering för underhåll av Varbergs fästning

Varbergs fästning är ett av Nordens största försvarsverk från 1600-talet och är ett landmärke i staden. PE Teknik & Arkitektur har arbetat i många år med fästningen och har författat rapporter avseende murinventeringar på uppdrag av Statens fastighetsverk. Rapporterna går igenom status på fästningen i syfte att identifiera skador och risker samt vara ett underlag för planering av underhåll.

Varbergs fästning är ett statligt byggnadsminne som förvaltas av Statens fastighetsverk. År 2013 författade PE en rapport för fästningen som följdes upp 2015, 2016, 2017 och en uppföljande rapport utfördes även 2023. Rapporterna går igenom status på fästningen i syfte att identifiera skador och deras orsak samt upprätta en åtgärds- och kontrollplan för att minimera risker för personskada, åtgärda skador, samt planera underhåll. 

PEs uppdrag har omfattat en säkerhetsbesiktning med tillhörande kontrollplan avseende murarna runt om på fästningen. PEs experter har utfört mätning-precisionsavvägning och horisontala rörelser av kritiska murverksdelar, bland annat på delarna som rasade 1974, kartering av mätbrickor och avläsning av kritiska sprickor som sedan resulterat i en prioriteringslista med konsekvensbeskrivning. Utredningen har även lett till att vita Munk, ett av hörnen på fästningen på vänster sida vid entrén, har reparerats. 

– Vi har arbetat med Varbergs fästning i många år, och det är mycket spännande och roligt att få arbeta med detta landmärke. Fästningen har stora utmaningar på grund av dess storlek och höga murar. Det viktigaste är dock att säkerställa att det är säkert på områden och ytor som är publika, att det till exempel inte finns risk för nedfallande stenar. Prioritet är alltid att undvika personskador, säger Kerstin Sjölin, byggnadskonstruktör på PE. 

Statens fastighetsverk planerar utifrån den senaste rapporten att göra åtgärder för fästningen.