Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Nybyggnad bakom bevarad fasad

I kvarteret Herrnhutaren i centrala Göteborg har nya butiks- och kontorslokaler skapats innanför en äldre fasad som till stora delar bevaras. Här har bland annat H&M skapat en flaggskeppsbutik i moderna lokaler. PE var konstruktör och byggledare för stora delar av projektet.

Fastighetsägaren Ramsburys ursprungliga plan var att bygga om de 200 år gamla husen. Men att göra detta i den utsträckning man ville bedömdes inte vara möjligt. Istället behövde husen rivas och byggas upp på nytt. Bevarandekrav innebär dock att stora delar av fasaden bevaras, och tillbyggnad av ny fasad utförs i samma stil som den befintliga. PE har varit involverade i projektet i många år som byggnadskonstruktörer för rivning, grundförstärkning, stagning av befintliga brandmurar, fasaden som ska bevaras och nybyggnaden, samt samordnande konstruktör. PE var dessutom med i projektet inom mätteknik och projektledning.

Utmaning att anpassa till grannar

Att riva och bygga nytt i dessa historiska Göteborgskvarter med sekelgamla hus är på många sätt komplext. I synnerhet i detta fall när så mycket som möjligt av fasaden ska bevaras. PE gjorde noggranna utredningar. Den stora utmaningen var att anpassa nybyggnationen till de omkringliggande fastigheterna. Ramsbury önskade också genomföra en tredimensionell fastighetsbildning som innebar att en grannfastighet var tvungen att grundförstärkas. Detta blev en separat entreprenad som PE också var med i.

Bild: Semrén & Månsson

Visionsbild i tidigt skede. Bild och arkitektur: Semrén & Månsson

PE har arbetat med projektet sedan 2015 på uppdrag av fastighetsägaren Ramsbury och från 2019 på uppdrag av NCC.

Den aktuella fastigheten markerad.

Husen innanför den äldre fasaden revs.

Kontaktpersoner