Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Lindberg Stenberg Arkitekter

LCA för kvarteret Baltic

Inom kvarteret Baltic i Annedal byggs cirka 370 bostäder, yta för verksamhetslokaler och en förskola. PE fick i uppdrag av IVL (Svenska Miljöinstitutet) att utföra livscykelanalys inom ramen för projektet Grön BoStad.

Kvarteret Baltic är ett kvarter i Annedal, ett nytt område i Västerort inom Stockholms kommun. Klimatberäkningen utfördes i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, som är ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader. Beräkningen omfattade grundkonstruktion och stomme för fastigheten och beräkningen genomfördes i enlighet med indikator 15, stommens och grundens klimatpåverkan, i Miljöbyggnad 3.0. Genom att medvetandegöra klimatpåverkan för stommen och grunden kunde aktiva val av lösningar, materialval och transportsätt göras för att minska klimatpåverkan.