Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Visionsbild: Wihlborgs Fastigheter

En koldioxidneutral kontorsbyggnad

Kontorsbyggnaden Vista är ett landmärke i stadsdelen Hyllie i Malmö och ett föredöme inom klimatsmart byggande med certifiering inom både Miljöbyggnad, WELL samt NollCO2. Vista är ett utmärkt exempel på hur PE tvärdisciplinärt kan ta sig an energi-, fukt- miljö- och hållbarhetssamordning i ett uppdrag med oerhört höga hållbarhetsambitioner.

Kontorsbyggnaden Vista blir det första som möter resenärerna när tågen rullar in från kontinenten till Hyllie, Malmö. Byggnaden omfattar cirka 1 100 arbetsplatser fördelat på tio våningsplan. I bottenvåningen planeras ytor för handel och restaurang och de fem nedersta planen blir parkeringsytor för bland annat cyklar och elbilar.

Ambitiöst hållbarhetsarbete och trippelcertifiering

PEs uppdrag var att samordna miljö- och hållbarhetsfrågor i de tre byggnadscertifieringarna Miljöbyggnad, WELL och NollCO2 samt övervaka att certifieringsprocesserna samspelade med Wihlborgs eget miljöprogram. PE är även diplomerad fuktsakkunnig i projektet.

I de tidiga skedena ansvarat PE för utredningar och samordning av de energikrav som tillkommer i en trippelcertifiering. Uppdraget utfördes i tätt samarbete med Wihlborgs projektledare såväl som Wihlborgs förvaltning. Wihlborgs som är ett av de största fastighetsbolagen i Öresundsregionen utvecklar sina fastigheter för långsiktig förvaltning och de ställer hållbarhetsfrågorna högt upp på agendan.

Förutsättningar för en koldioxidneutral byggnad

Nedan är exempel på åtgärder som har skapat förutsättningar för att bygga Vista som en koldioxidneutral byggnad, och samtidigt uppfylla utmärkt inneklimat och energiprestanda.

  • Förnyelsebar energi från solceller
  • Värmeåtervinning från installationer i byggnaden
  • Effektiv fasadlösning med bra solskydd och god energiprestanda
  • Anpassad ventilation med hänsyn till närvaro och temperatur
  • Miljösamordning av Miljöbyggnad Guld, WELL Core Guld, NollCO2 och Wihlborgs Miljöprogram
  • Miljöstyrning av material- och systemval
  • Klimatberäkningar av fasadlösningar, två stomval i betong/stål och trä/betong, samt två grundkonstruktioner för respektive stomlösning
  • Biträda byggherren i fuktfrågor som Diplomerad fuktsakkunnig