Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Energipartnerskap för energieffektivitet och välmående hyresgäster

Kunskapsartiklar

Att energieffektivisera fastigheter är avgörande för att vi ska kunna nå klimatmålen och har aldrig varit mer aktuellt än nu. När fastighetsägare vill göra energikartläggningar och genomföra förbättringar av befintliga fastigheter uppnås bäst resultat i långsiktig samverkan utifrån ett holistiskt synsätt där välmående premieras.

Med klimatkrisen har energifrågor hamnat högt på agendan under de senaste åren. Nya, hårdare lagkrav är på väg inom området, samtidigt som hyresgäster i större utsträckning efterfrågar energieffektiva lokaler som en del av sitt eget hållbarhetsarbete. Under den pågående energikrisen med ökande kostnader, har även det ekonomiska perspektivet uppmärksammats mer. En bättre energiklass bidrar inte bara till klimatomställningen utan genererar också goda förutsättningar för enklare uthyrning, högre fastighetsvärde och minskade räntekostnader.

Energianalyser och besparingsmöjligheter i befintliga fastigheter har följaktligen blivit alltmer efterfrågade. Byggnader är komplexa och saker förändras, så det gäller att jobba kontinuerligt med dessa frågor.

Partnerskap är nyckeln

Bäst resultat uppnås om fastighetsägaren etablerar ett långsiktigt samarbete med sin konsult för att följa upp faktisk prestanda och identifiera nya förbättringsåtgärder utifrån det utfall man får. Då blir det också enklare att hänga med i utvecklingen och dra nytta av de nya tekniker och metoder som kommer. Ett sådant energipartnerskap stärker klimatansträngningarna både för hyresgästerna och fastighetsägaren, som dessutom kan spara pengar på lägre energianvändning.

I partnerskapet ingår fyra viktiga steg:

  • Analys av energistatistik och annan data
  • Platsbesök för att identifiera besparingsmöjligheter
  • Åtgärdsförslag med lönsamhetskalkyler och prioriteringsordning
  • Uppföljning, förnyad analys och kontinuerliga förbättringar

Välmående viktigast

I jakten på energieffektivitet gäller det dock att aldrig tappa fokus på vad som är allra viktigast – att de människor som finns i en byggnad trivs och mår bra. Ett bra inomhusklimat och välmående är alltid primärt och åtgärder får inte gå ut över detta. Fastighetsägaren behöver få ihop denna ekvation på det mest energieffektiva sättet. Det är möjligt med ett holistiskt synsätt – och rätt experthjälp.

Relaterad information

Energikartläggning

Våra certifierade experter hjälper fastighetsägare att uppfylla lagkrav vad gäller energideklarationer och energikartläggning i befintliga byggnader. Vi föreslår strategier och åtgärder som efter implementering kan spara pengar och energi, samt minska fastighetens miljöpåverkan.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.