Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Kraftstaden Fastigheter

En mötesplats för alla

PE var huvudkonstruktör, projekteringsledare och projektledare vid uppförandet av den nya torgbyggnaden på Drottningtorget i Trollhättan. Tack vare ett nära samarbete i projekteringsgruppen kunde produktionen effektiviseras maximalt.

Målet med ombyggnationen av Drottningtorget i centrala Trollhättan var att skapa en mötesplats för alla. Torgbyggnaden, som bland annat innehåller restaurang, turistbyrå och andra verksamheter var den sista pusselbiten i den visionen. Byggnaden har två våningar och är byggd i gedigna material som trä, glas och stål. Terrassen och de hängande balkongerna är byggda av KL-trä (korslimmat trä). Första spadtaget för torgbyggnaden togs mars 2020 och projektet färdigställdes oktober 2020.

Brett förtroende

PEs uppdrag inleddes med bistå Kraftstaden med att sätta samman en projekteringsgrupp. På uppdrag av entreprenören Serneke ledde PE sedan projekteringsgruppen samt fick förtroende som huvudkonstruktör. PE var även projektledare vid uppförandet på uppdrag av Kraftstaden. Projektet genomfördes med partnering som samverkansform.

Tajt tidplan och maximal effektivitet

En utmaning i rollen som huvudkonstruktör var att systemhandling och bygghandling togs fram parallellt. Det innebar stora krav på struktur och kommunikation för att hålla tidplaner i alla led. Parallellt med att parametrar som utformning, gestaltning och användning stämdes av med stadsarkitekt, arkitekt och hyresgäster för att färdigställa systemhandling, arbetade PE med att ta fram konstruktionshandlingar. En annan utmaning som konstruktör var att byggnaden behövde anpassats för att uppföras kring en befintlig elcentral med inkommande dragningar under plattan.

Vunnen arkitekttävling

PE har även medverkat i utvecklingen av Drottningtorget som arkitekter och landskapsarkitekter. Under 2016 vann PE en arkitekttävling som syftade till att ta fram tre förslag på Drottningtorgets utformning vilket sen ledde fram till en förslagshandling. Vi har även i ett tidigt skede utarbetat lokalprogram för torgbyggnaden.

PE (dåvarande Tema) vann 2016 en arkitekttävling som syftade till att ta fram tre förslag på Drottningtorgets utformning vilket sen ledde fram till en förslagshandling.

Vi har även i ett tidigt skede utarbetat lokalprogram för torgbyggnaden.

Kontaktpersoner