Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Hållbar byggnad för vård i teknikens framkant

Ingång 100, också kallad J-huset, är ett av de största byggprojekt någonsin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. PE har bidragit stort inom projektledning vid uppförandet av denna vård- och behandlingsbyggnad med lokaler för cancervård, röntgen och specialmedicin.

Uppförandet av Ingång 100 ingår i ett utvecklingsprogram för att, med patienternas bästa i fokus, anpassa Region Uppsalas sjukhuslokaler för modern teknik. Här har en arbetsplats för 900 medarbetare och enkelrum för närmare 100 patienter tillkommit.

Avancerad teknik och flexibilitet

Med en bruttototaltarea på 60 000 kvadratmeter inrymmer byggnaden lokaler för cancervård, röntgen och specialmedicin. Här finns också Sveriges första kombinerade magnetröntgen- och strålbehandlingsutrustning. PE har bidragit brett med uppdrag inom projekt-, projekterings-, bygg-, installations-, och miljöledning samt som kontrollansvarig enl PBL.  Byggnaden har certifierats enligt standarden Miljöbyggnad Guld.

J-huset, bruttototaltarea på 60 000 kvadratmeter, är ett av de största byggprojekt någonsin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. PE har bidragit stort inom projektledning.

Kontaktpersoner

Viktor Wadelius

Viktor Wadelius

Projektledare, Sektionschef

+46 10-516 05 01 Uppsala Juvelen