Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Varsam renovering av Mariestads stationshus

Mariestads stationshus byggdes 1909 när Kinnekullebanan till Göteborg invigdes och är skyddad som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen. Nu behöver stationshuset renoveras och Mariestads kommuns ambition är att återföra byggnaden till ett mer ursprungligt utförande. PE Teknik & Arkitektur fick i uppdrag att ta fram en femårsplan för att rusta upp byggnaden inom ramen för byggnadsminnets skyddsföreskrifter.

Det finns ett stort underhållsbehov av stationsbyggnaden och ytterväggar, yttertak, samtliga fönster och ytterdörrar behöver renoveras. Kommunen har dessutom stora ambitioner att byggnaden ska efterlikna ursprungligt utseende gällande exempelvis färgsättning, ytterdörrar och fönster.

Utmaning att renovera byggnadsminne

Att bevara så mycket som möjligt och renovera varsamt är centralt i projektet i och med byggnadens status som byggnadsminne. PEs experter har analyserat vad som kan och bör bevaras, återbrukas samt renoveras och restaureras. Att återställa byggnaden till hur den såg ut 1909 är komplext och medför många utmaningar, exempelvis när det gäller att energieffektivisera fönster och projektera dörrar som både ska fungera med dagens normer och samtidigt harmonisera med kulturhistoriska värden.

PEs antikvarier, arkitekter och projektledare har jobbat tätt tillsammans med kommunen och tagit fram åtgärder som är väl förankrade i byggnadens kulturhistoriska värden.

PE har tagit fram bygglovshandlingar och ett antikvariskt åtgärdsprogram som ligger till grund för tillståndsansökan hos Länsstyrelsen som måste godkännas innan åtgärderna kan utföras.

Foton: De äldre bilderna på Mariestads stationshus är hämtade från Järnvägsmuseets fotoarkiv, digitalt museum.se.