Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Planerad påbyggnad finansierar renovering

Brf Gränbygårdarna i Uppsala byggdes 1963 och föreningen har tagit ett samlat grepp över underhållet och åtgärder för att göra området ännu mer attraktivt. PE presenterade tre möjliga vägar framåt och nu planeras en renovering som delfinansieras genom att bygga till nya små vindslägenheter.

Bostadsrättsföreningen består av totalt 178 lägenheter fördelade på nio trevåningshus. Underhållsplanen listar en rad kommande åtgärder fram till 2031. Mer akut behöver taken bytas ut och ett tidigare stambyte omfattade inte riktigt alla delar. Utöver detta finns även behov av till exempel renovering av fasader och fönster samt dränering av källardelar eftersom husen närmar sig 60 år.

Tre alternativ

PE kallades in under 2019 då styrelsen inte var nöjd med en tidigare presenterad lösning för taken. Efter att vi, tillsammans med styrelsen, gått igenom underhållsplanen och övriga behov presenterade vi tre möjliga vägar framåt. Det första var att följa underhållsplanen och sprida ut åtgärderna över en period på tio år. Det andra var att ta ett samlat grepp och få allting gjort på en gång. Med rätt åtgärder gjorda i en följd, skulle vi kunna uppnå ett kraftigt sänkt klimatavtryck, lägre energikostnader och bättre boendemiljö. Det tredje var att göra samma sak som alternativ två, men dessutom bygga cirka 70 små vindslägenheter att sälja till nya medlemmar, vilket ger en betydligt mindre månadsavgiftshöjning för medlemmarna. Att bygga vindslägenheter är ekonomiskt ett nollsummespel i våra kalkyler, men då det helt plötsligt blir 70 nya medlemmar som betalar månadsavgifter stiger inkomsterna så mycket att höjningen blir i princip hälften av höjningen utan dessa.

Störst projekt ger lägst hyreshöjning

Styrelsen bad PE ta fram kalkyler för de tre alternativen. Kommunen ställde sig positiv till idén att bygga till vindsvåningar, men då den gamla stadsplanen föreskriver trevåningshus och en del av de här husen byggts med suterrängvåning, så har de planstridigt utgångsläge och vi får då inte göra tillbyggnad i form av ändrade takvinklar för att få plats med bostäder på vindarna. För att göra detta behövs en ändring av detaljplanen och det är den processen vi just inlett. Det är värt det då, enligt våra kalkyler, tillbyggnaden ger den absolut lägsta avgiftshöjningen för föreningens medlemmar.

Med den ursprungliga underhållsplanen skulle höjningen bli cirka 30 procent och inte ge ett bättre klimatavtryck än föreningen har idag. Med ett samlat grepp och rätta energiåtgärder, men utan nya lägenheter cirka 43 procent. Med tillbyggnad och försäljning av nya lägenheter slutar höjningen på bara cirka 23 procent. Medlemmarna informerades om alternativen och fick genom omröstning avgöra nästa steg. I december 2020 röstade medlemmarna för att ansöka om ändrad detaljplan och PE har inlett arbetet med detta. Går allt vägen kan sedan byggnationen påbörjas under 2022 eller i början av 2023.

Bostadsrättsföreningen Gränbygårdarna som byggdes 1963 består av totalt 178 lägenheter fördelade på nio trevåningshus.

PE presenterade tre möjliga vägar framåt och nu planeras en renovering som delfinansieras genom att bygga till nya små vindslägenheter.

Kontaktpersoner