Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Miljöundersökning Hinsholmen

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab) har gett PE Teknik & Arkitektur i uppdrag att göra en miljöteknisk markundersökning av ytlig mark på Hinsholmens båtuppställningsplats, i syfte att ta reda på föroreningssituationen där.

Båtuppställningsplatser är generellt sett ofta förorenade av bland annat giftiga båtbottenfärger som kan utgöra en risk för både människor och miljö. Vid en miljöteknisk markundersökning som denna upprättas en provtagningsplan innan provtagningen i fält sedan genomförs. Därefter analyseras jordproverna på laboratorium och resultaten sammanställs i en rapport tillsammans med åtgärdsförslag ifall föroreningar har återfunnits. Resultatet kan minska risken för människor att exponeras för hälsofarliga ämnen och samtidigt ge minskade miljöföroreningar.

Grefab är ett bolag som ägs av flera kommuner i Göteborgsregionen. Det äger, driver och utvecklar fritidsbåtshamnar i regionen. Baserat på andra goda erfarenheter av PE, ville Grefab ha hjälp av oss även med denna undersökning. Det är ett exempel på styrkan i PEs bredd och hur den goda kvaliteten på de tjänster PE levererar genererar utökad kundnytta.