Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Hållbarhet i alla led i Västra Gränstorp

I en markanvisningstävling fick vi tillsammans med OBOS uppdraget att utveckla ett nytt bostadskvarter i Västra Gränstorp, Trelleborg. Fokus var effektiv markanvändning, trästomme i alla hus, energieffektiva material och biologisk mångfald.

Kvarteret har fått en variationsrik, stadsmässig bebyggelse som präglas av småskalighet. Här erbjuder OBOS både radhus och lägenheter i olika storlek, samtidigt som det skapas gemensamma ytor för aktiviteter för alla åldrar. Det blir grönt och lummigt med träd, växtlighet, gröna tak och gemensamma aktivitetsytor mellan huskropparna som en fortsättning på den angränsande park som kommunen planerar

Sammanhållet kvarter

Två av längorna består av vita radhus i två våningar med en tydlig gavel som knyter an till de för regionen traditionella Skånelängorna. En tredje bostadslänga får tre våningar med lägenheter i varierande storlek. Målet är ett sammanhållet kvarter med bostäder för många olika typer av hushåll. Husen byggs med en stomme av trä, radhusen får en ljust murad fasad och flerbostadshusen kläs i trä och skiffer. Alla bostäder får uteplats och/eller balkong och planlösningarna blir ljusa och moderna med öppna samband mellan umgängesytorna.