Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Rum för sista vilan

Målet var att skapa en begravningsplats och ceremonibyggnad som är lågmäld men distinkt, vardaglig men andlig, vacker, ljus och inbjudande. En viktig aspekt var att den nya begravningsplatsen skulle vara konfessionslös. Resultatet blev en uppskattad plats där alla kan känna sig välkomna.

Minneslundar och gravkvarter har förlagts mellan skogen och åkern med strilande, behagligt ljus genom trädkronorna. Belysningen är utformad för att vara lågmäld, vacker och inbjudande i samklang med hela platsens gestaltning. Ceremonibyggnaden är utformad för att ge ett ljust intryck och vara ett stöd i de besökandes sorg. Till exempel vetter stora glasytor ut mot en vacker prydnadsträdgård. Materialen har valts med stor omsorg, både i ceremonibyggnadens fasader och i de distinkta murarna återkommer ljus betong med skimrande inslag av returglas. Detta skapar ett modernt och ljust uttryck som markerar alla entréer gentemot det omgivande landskapet.

Tack vare tydligt avgränsade gravkvarter erbjuds gravplatser för alla trosinriktningar och gravskick, vilket medger varierade gravsmyckningar av olika karaktär i skilda gravkvarter. Indelningen gör det också möjligt att möta nya önskemål i framtiden. Miljöhänsyn var A och O i projektet och begravningsplatsen är utformad för att på bästa sätt tillvarata markytan. Gravkvarteren är placerade på begränsad yta vilket innebar att anläggningsarbetets omfattning minskade och ytor som ska skötas intensivt har minimerats.