Gå direkt till textinnehållet
logotyp

En starkare stadskärna

Folkets Park på Norra Bergets sydsluttning kommer att bli en del av Sundsvalls framtida stadskärna. PEs arkitekter utformar ett förslag på hur området kan utvecklas för bostadsbebyggelse.

Det centrala och känsliga läget innebar ett arbete i nära kontakt med kommunen. Efter klartecken från kommunen av det första utkastet fick vi även i uppdrag att ta fram planhandlingarna.

Med utgångspunkt i Sundsvalls stadsvision fokuserar förslaget på grönska, hållbarhet, människors rörelsestråk, trafik på människans villkor och en starkare stadskärna. Närmast Norra Stadsberget i norr gestaltas höga punkthus med upp till 14 våningar med en mättad grönaktig ton som samspelar med den skogsklädda branten. I områdets södra del finns betydligt lägre hus med fyra våningar. De lägre husen placeras i en sluttning med uteplatser till de lägre våningarna och gedigna balkonger högre upp.

Områdets centrala del utgörs av en ”green” – ett öppet rum mellan byggnaderna för samvaro och lek. För att erbjuda en attraktiv och grön utemiljö inryms all parkering i ett underjordiskt garage.

Förslaget fokuserar på grönska, hållbarhet, människors rörelsestråk, trafik på människans villkor och en starkare stadskärna.

Folkets Park vackert placerad på sydsluttningen av Norra Stadsberget med utblick över dalgången. Verksamheten i Folkets Park är nedlagd och vårt uppdrag är att utforma ett förslag på hur området kan utvecklas för bostadsbebyggelse.

Vårt förslag innefattar två hustyper med varierad höjd och storlek, totalt cirka 160 lägenheter.

För att ta vara på det gynnsamma läget vänder sig husen mot söder med utsikt över de centrala delarna av Sundsvall.

Kontaktpersoner