Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Nytt bostadsområde och ny entré till Ekerö

Ekerö kommun utvecklar det tidigare industriområdet Tappsund till bostadsområdet Ekerö Strand som blir en attraktiv entré till hela Ekerö. PE är generalkonsult och ansvarar för projektledning, projekteringsledning, landskapsarkitektur, geoteknik samt vatten och avlopp.

Det tidigare industriområdet Tappsund ligger vid vattnet alldeles intill Ekerö centrum. Här planeras totalt cirka 700 nya bostäder samt nya gator och ledningar. En ny strandpromenad kommer att löpa från centrum längs med hela området, med möjlighet att stanna upp vid sittplatser mot Tappström som ska breddas när vassbältet rensas upp. Byggproduktionen i området planeras starta under tredje kvartalet 2021 och pågå till 2027.

PEs uppdrag inleddes 2020 då vi anlitades som projekt- och byggledare i produktionsskedet. Tack vare gott samarbete med Ekerö kommun utökades förtroendet och vi axlade rollen som generalkonsult för att projektera en strandpromenad och en muddringsentreprenad. PE har utöver detta fått i uppdrag att vägleda kommunen i projekteringen för etapp 1, där vi har haft en projektledarroll och bistått med olika typer av beställarstöd samt administration. Dessutom har PEs landskapsarkitekter upprättat ett gestaltningsförslag för strandpromenaden.

Läs mer om området på Ekerö kommuns hemsida >

Illustrationsplan Ekerö Strand

Intill det nya bostadsområdet byggs en förlängning av gång- och cykelbanan med en strandpromenad utmed vattnet. En ny lekplats kommer också att byggas i slutet av projektet.

Längs med strandpromenaden skiftar gräs- och ängsytor om vartannat och separeras naturligt med hjälp av stenmjölsgångar. Målsättningen är en händelserik och attraktiv strandpromenad med planteringar som gynnar biologisk mångfald.