Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Knivsta CIK

Unikt centrum för idrott och kultur

Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK) är det största byggprojektet någonsin i Knivsta kommun. PE var projekt- och byggledare vid uppförandet. Att bygga energisnålt har gått som en röd tråd genom projektet, anläggningen är till 95 procent byggd i trä och är certifierad som ett passivhus.

CIK i Knivsta omfattar idrottshallar, ishall, restaurang, yta för konstutställningar, konsertlokal samt kontor. Anläggningen är till 95 procent byggd i trä och är certifierad som ett passivhus, vilket ställde höga krav på att bygga tätt och välja rätt material. En utmaning var att hålla de höga energikraven trots att byggnaden inrymmer en ishall. En annan konstruktionsmässig utmaning var den höga takhöjden upp till 10 meter i vissa lokaler.

Förtroende sedan start

PEs uppdrag startade 2014 med att ta fram underlagskalkyler som beslutsunderlag. När projektet sedan startade fick PE förtroende som projektledare för framtagning av bygglovshandlingar och sedermera upphandlingsunderlag samt kontraktsskrivning för samverkansentreprenad . Under produktionen var PE byggledare och kontrollansvarig enligt PBL. PE arbetade i nära samverkan med beställaren Kommunfastigheter i Knivsta och entreprenörer som till exempel HMB Construction, GK Rör, Labkyl, Martinsons Byggsystem, Sallen Elektriska, Euro Teaterteknik, Plåtteknik AB samt övriga konsulter i projektet som till exempel Norconsult, AFRY,  Enwerex, Helenius Ingenjörsbyrå och IG Passivhus Sverige.