Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Experter på byggnader och deras närmiljö

Vi planerar och formar hållbara städer och samhällen. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild tjänst som behövs, har vi alla kompetenser hos oss.

Vill du vara med och forma hållbara städer och samhällen?

Då har vi ett roligt jobb för dig. Se lediga tjänster på vår karriärsajt och connecta med oss för att inte missa spännande karriärmöjligheter. Varmt välkommen till team PE!

Aktuellt

Pressmeddelanden

Inbjudan till presentation av Projektengagemangs Q2-rapport 2024

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang Sweden AB (publ) offentliggör delårsrapporten för det andra kvartalet 2024 onsdagen den 17 juli.

Läs hela artikeln
Nyheter

PE och SEB samverkar för hållbar samhällsutveckling

PE Teknik & Arkitektur och SEB samarbetar i syfte att hjälpa fastighetsbolag i omställningen till ett hållbart och kostnadseffektivt fastighetsbestånd med…

Läs hela artikeln
Regulatoriska pressmeddelanden

Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) efter omvandling

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) (Projektengagemang) har förändrats till följd av omvandling av 57 600 A-aktier till 57…

Läs hela artikeln

Expertis i fokus

Energieffektivisering av fastigheter

PEs konsulter anlitas av fastighetsägare för rådgivning inom alla typer av energifrågor, oavsett om det gäller ett flerbostadshus eller en industribyggnad. Det kan till exempel handla om att optimera en befintlig byggnad, göra smarta val i projektering av nybyggnation, eller att i tidigt skede utföra konsekvensanalyser med syfte att optimera byggnaden i förhållande till sin omgivning och framtida stadsutveckling.

Industritransformation

Industrins utveckling mot klimatneutralitet, effektivare resursuttag och cirkularitet är avgörande för hållbar samhällsutveckling. Befintliga industrianläggningar behöver anpassas och byggas om, samtidigt som nya anläggningar ofta måste uppföras. PE Teknik & Arkitektur har lång erfarenhet av industriprojekt och är väl insatta i industrins krav. Vi erbjuder tjänster till hela industrisektorn med fokus på drivmedels-, läkemedels-, skogs- och fordonsindustrin.

Skydd och säkerhet för ett motståndskraftigt samhälle

Att förebygga risker i samhället är viktigt ur alla aspekter, inte minst med tanke på hållbarhet. Inom skydd och säkerhet erbjuder PE Teknik & Arkitektur en bredd av konsulttjänster och bistår kunder i deras säkerhetsskyddsarbete med lösningar inom såväl fysisk säkerhet som personal- och informationssäkerhet.

Klimatriskbedömning och klimatanpassning

Konsekvenserna av de allt vanligare fallen av extremväder, forskningsrönen som framkommer i FNs klimatpanel IPCCs rapporter och EUs taxonomi för hållbara investeringar sätter alla fokus på frågor om fysiska risker kopplat till ett förändrat klimat. Med bred kompetens under samma tak hjälper PE kunder i deras arbete med att analysera klimatrisker för fastigheter och planera vilka anpassningar som bör göras.

Hållbar utveckling av byggd miljö

Det pågår en omställning för framtidens byggande. Att bara riva och bygga nytt på det sätt som vi ofta har gjort tidigare är inte hållbart och samtidigt behöver den byggda miljön utvecklas för dagens behov och nya krav. PE bistår fastighetsägare att hållbart utveckla sina befintliga fastigheter så att de når sin fulla potential och kan öka i värde.