Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Maximerat vårdboende för god livskvalitet

På platsen för Stockholms tidigare galoppbana tar den nya stadsdelen Täby Park form. Bland de nya byggnader som har uppförts finns det nytt vårdboendet Villa Täby Park. Med höga krav på hållbarhet, gestaltning och de boendes livskvalitet har PEs arkitekter och landskapsarkitekter utrett och utformat byggnaden och utemiljön på uppdrag av Skanska.

PE har genomfört utredningen för nybyggnationen av vårdboendet Villa Täby Park i nära dialog med Täby kommun och Skönhetsrådet. Kraven på gestaltningen och god, inkluderande livsmiljö var höga och det var viktigt att få ut maximalt av de ytor som detaljplanen medger. Ytterligare en fråga var att möta behovet av parkering inom tomten. Den slutliga lösningen blev ett entréplan med plats för aktivitet, personalutrymmen, varumottagning och parkeringsplatser. Ovan det planet finns fyra våningar med två boendegrupper på vardera plan, totalt 80 boenderum. Varje plan har en större balkong mot sydväst och trädgården. Mot gatusidan finns umgängesytor och på gavlarna ytor för samvaro med utblickar mot omgivningen.

Byggnaden är planerad för att uppnå en mycket låg energiförbrukning med bland annat solceller på taket. Byggnaden är uppförd med hållbara material och certifieras enligt LEED, guldnivå.

Plats för spontana mötesplatser och funktioner

I gestaltningen av Villa Täby Park har vi arbetat fram smarta lösningar för att erbjuda boende och besökare gott om plats för aktiviteter och mötesplatser och samtidigt möta krav på olika funktioner. Intill huset finns nischer för utställningar, sittytor, planteringar och annat som gör fasaden aktiv och livfull. Genom en mer bearbetad tegeldel skiljer även själva materialvalet i fasaden ut sig i plan ett. Fasaderna är i ljust tegel med bröstningar i teakkulör och större uppglasade delar vid huvudentréhörnet samt vid allrummen. Mot trädgården har fasaderna ett större träinslag för ett lättare intryck. På gavlarna har utrymningstrapporna smidigt arbetats in i burspråksarkitekturen.