Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Vegafoto

Merkurhuset - en vinnande kontorsbyggnad

När det äldsta huset på Skeppsbron i Göteborg skulle grundförstärkas och rustas upp utvecklade byggherrarna Bygg-Göta och Platzer även ett nytt kontorshus i kvarteret. Genom entreprenören Bergman & Höök fick PE uppdraget som huvudkonstruktör samt ansvar för geokonstruktioner. Merkurhuset har tilldelats Kasper Salin-priset för årets bästa byggnadsverk.

I samband med att Merkurhuset från 1897 skulle grundförstärkas och rustas upp så uppdagades det att det fanns en byggrätt i andra änden av kvarteret. Fastighetsägaren Bygg-Göta slog sig då samman med Platzer för att utveckla en helt ny, toppmodern kontorsbyggnad som både dockar in i och kontrasterar med det äldre huset. Byggnaden har i hög grad utformats för behoven hos den största hyresgästen Forsman & Bodenfors och har många speciallösningar, både vad gäller gestaltning och innehåll.

Gammalt och nytt kombineras

PEs konstruktörer har varit involverade både i grundförstärkningen av det befintliga, intilliggande huset och i projekteringen av det nybyggda, med grundläggning, platsgjutna delar, stomkomplettering och anpassningar mot det befintliga huset. Hållbarhet har varit viktigt i projektet som ska certifieras enligt miljöstandarden BREEAM och arbetsmiljöstandarden Well. När delar av den befintliga byggnationen på platsen revs tog man bland annat hand om rivningsmaterial för återbruk. Materialval har också gjorts enligt miljöklassningen.

Utmaningar möttes med tätt samarbete

Väldigt lite i projektet var standard vilket innebar många specialanpassningar. Ytterligare utmaningar kom sig av det begränsade arbetsområdet på plats. Även den mycket öppna planlösningen medförde konstruktionsmässiga utmaningar, eftersom stabiliserande delar endast fanns i angränsning till de båda trapphusen.

– Vi löste alla utmaningar genom ett tätt samarbete med arkitekten Bornstein Lyckefors arkitekter (som numera heter Olsson Lyckefors arkitektur), entreprenören Bergman & Höök samt övriga projektörer. Slutprodukten har alltid stått i fokus och vi har haft att göra med en engagerad arkitekt som haft en tydlig vision. Slutresultatet blev mycket tillfredsställande för alla parter, berättar Patrik Folkeman och Kerstin Sjölin, ansvariga konstruktörer på PE.

Vinnare av Kasper Salin-priset

Merkurhuset har tilldelats Kasper Salin-priset 2022, ur juryns motivering: ”I ett trångt läge i staden infogar byggnaden sig. På samma gång äger den sin plats – en prestation i perfekt balans.” Läs mer >

Byggnaden har i hög grad utformats för behoven hos den största hyresgästen Forsman & Bodenfors och har många speciallösningar, både vad gäller gestaltning och innehåll.

Kontaktpersoner