Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Visualisering: Freda Arkitekter, Kolbe Arkitektur & Studio Stockholm Arkitekter

Ambitiösa akustiklösningar när klassiska Maximteatern återuppstår i Stockholm

Efter ett par stängda år ska Maximteatern på Östermalm i Stockholm byggas om och återuppstå som en flexibel kulturscen. Här ska även en modern restauranglokal byggas. I projektet levererar PE Teknik & Arkitekturs erfarna akustiker en lösning som ska råda bot på tidigare problem med ljudstörningar för boende i huset.

Maximteatern ligger i gatuplan på ett flerbostadshus på Karlaplan. Då de boende delar stomme med teaterlokalen har risken för ljudstörningar varit en svår nöt att knäcka för Maxime Karlaplan AB som nu ska göra om den klassiska privatteatern till en flexibel scen för konst, film, konserter, dans, teater och samtal. PEs akustikexperter har lång erfarenhet av denna typ av projekt och har tidigare levererat akustiklösningar för bland annat Vasateatern och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

– För att kunna rädda den anrika teatern och bevara den som kulturplats krävs enorma insatser för ljudisolering. Vi som står bakom satsningen Maxim lägger stora resurser på just rum-i-rum lösningen, samt kompletterande åtgärder och ser med oerhört värde på kompetensen och engagemanget som PE bidrar med i projektet. Tack vare den här insatsen möjliggör vi att lokalen kan finans kvar som kulturplats för all framtid, säger Ellen Tejle, delägare och VD för nya Maximteatern.

Mycket hög svårighetsgrad

Målet är att nya Maxim ska öppnas hösten 2024. Vid ombyggnationen stomrensas lokalerna i princip helt och PE kommer att designa klangbilden, inklusive för scenrummet. För att möjliggöra hög musik utan kraftiga störningar för de som delar hus med teatern måste det till väsentliga ingrepp, där delar av salongen behöver separeras från befintliga infästningar.

– Det här är ett projekt som ställer stora krav på samsyn och gott samarbete mellan olika kunskapsområden. Vi ger oss in i detta med stort engagemang och en förståelse för värdet som ligger i de blivande lokalerna, inte bara för vår uppdragsgivare utan för Stockholms kulturliv i stort. På senare år har vi sett många kulturlokaler gå i graven, vilket är negativt för hela staden. Inte minst därför vill vi ge vårt absolut bästa i detta ambitiösa projekt, säger Love Klasson, ansvarig akustiker och uppdragsledare på PE.