Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Korttidsboende för miljöombyte och rekreation

På Falköpings kommuns nya korttidsboende kommer barn och ungdomar med funktionsnedsättning att erbjudas miljöombyte och stimulans och samtidigt som deras anhöriga får avlastning i omvårdnadsarbetet.

Det nya boendet på drygt 1 000 kvadratmeter får två avskilda avdelningar med tio boenderum vardera. Mellan avdelningarna ligger gemensamma funktioner med ett större lekrum, personal- och teknikutrymmen. Utomhus stimuleras de boende till aktiveter av en rad olika slag.

Trygg miljö för aktiva barn

Ett team bestående av arkitekter, brandingenjörer och akustiker från PE har deltagit i projektet från förstudie till färdig projektering. Ambitionen har varit att skapa en miljö som inger trygghet, lugn och hemkänsla. Utformningen av byggnaden hämtar inspiration från den traditionella gårdsarkitekturen med sin form, skala och materialitet. Fasaden har en stående träpanel med lockläkt och på taken ligger platta takpannor tillsammans med solpaneler. Utemiljön är uppdelad i fyra mindre gårdar med olika teman för att möta brukarnas intressen och behov. Västergården, som även utgör entré till korttidsboendet, är ombonad och lugn, med gårdsträd, utekök och fasta hängmattor. På Norrgården ligger fokus på sport, rytmik och musik. Östergården ger plats för lugnare aktiviteter samt erbjuder gemensamma sittytor under pergola. Slutligen är Södergården inriktad på lek, med gungor, sandlåda, klätterställning och cykelslinga.