Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Space

Space är en ikonisk byggnad med kontor och labbverksamhet i Science Village i Lund. PE Teknik & Arkitektur har på uppdrag […]

Hinsholmens båtuppställningsplats

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab) har gett PE Teknik & Arkitektur i uppdrag att göra en miljöteknisk markundersökning av ytlig mark på […]

Strategistöd ABK

Det kommunala fastighetsbolaget AB Kristianstadsbyggen (ABK) ville förbättra sitt hållbarhetsarbete och bygga upp sin kunskap för att säkerställa att bolaget uppnår […]

Klimatresiliens för Regio

När Regios fastigheter skulle anpassas bättre till ett förändrat klimat krävdes en analys av vilka risker som finns samt en åtgärdsplan […]

Triple Zero

För anläggningen Triple Zero försöker Logicenters nå total CO2-neutralitet både i driften och när det gäller tillverkning, transport och installation av […]

The Rotterdam District

Castellums kontorsfastighet The Rotterdam District ligger i hjärtat av den levande blandstad som växer fram i Södra Värtahamnen. Den tidigare SVT-byggnaden […]

Pannhuset & Grannhuset

Kontorshusen Pannhuset & Grannhuset präglas av industrikänsla och återbruk i stor skala. PEs arkitekter och bebyggelseantikvarier samverkade för att på bästa sätt ta […]

Vattenreservoar Lyra

Örebro växer snabbt och har den största befolkningsökningen i Sverige utanför de tre storstadsregionerna. För att säkra stadens framtida vattenförsörjning har […]