Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Vattenförsörjning för en växande befolkning

Örebro växer snabbt och har den största befolkningsökningen i Sverige utanför de tre storstadsregionerna. För att säkra stadens framtida vattenförsörjning har en ny större vattenreservoar byggts. PE var byggprojektchef och kontrollansvarig.

En snabbt växande befolkning ställer stora krav på stadens försörjningssystem. Den nya reservoaren Lyra som uppfördes på en höjd i Adolfsberg i Södra Örebro rymmer 15 000 kubikmeter vatten och är dimensionerad för att klara Örebros vattenförsörjning till åtminstone år 2050.

PE säkrar kvalitet, budget och tid

Projektet utförs som en generalentreprenad och PE företrädde Örebro kommun med teknisk byggkompetens i rollen som byggprojektchef. Uppdraget innebar att bevaka kommunens intressen gällande kvalitet på utförande samt att projektet färdigställs inom budget och tidsplan.

Läs mer på Örebro kommuns hemsida

Det första spadtaget för den 35 meter höga vattenreservoaren togs i mars 2020.