Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Visionsbild: Zaha Hadid Architects / Upplands Väsby kommun

PE leder projektering när Väsby Entré blir verklighet

I Upplands Väsby planeras den nya stadsdelen Väsby Entré invid järnvägsstationen. Trivsamma stadsmiljöer ska tillkomma i anslutning till en anslående, moderniserad station. PE Teknik & Arkitektur har fått kommunens förtroende att leda projekteringen för Västra sidan i det första delprojektet.

Upplands Väsby ligger norr om Stockholm, nära Arlanda. Ortens station är en av regionens större bytespunkter och den ska nu utvecklas till en modern, attraktiv station för alla resenärer. Även en ny bussterminal ska byggas i direkt anslutning till stationen. Samtidigt med infrastrukturprojektet planerar Upplands Väsby kommun att utveckla den nya stadsdelen Väsby Entré, med uppemot 1 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service. Stadsmiljöerna som planeras i Väsby Entré ska bygga på hållbara lösningar med hög kvalitet på gaturum, torg och parker

Samordning och samverkan

PE har fått projekteringsledningsuppdraget för Västra sidan av området. Uppdraget innebär att leda arbetet i rätt riktning, samordna kritiska moment mellan projektörer och beställare samt etablera samverkan mellan olika parter, privata aktörer och myndigheter för att binda ihop helheten.