Gå direkt till textinnehållet
logotyp

En akustisk utmaning

Den anrika Vasateatern ligger vägg i vägg med ett hotell och stod under flera år stängd för att ljudspridningen från teatern var för stor. Vi tog oss an utmaningen att ta fram akustiklösningar när Vasateatern renoverades.

Bakväggen på Vasateaterns scen ligger direkt mot flera av hotellet Scandic Grand Centrals hotellrum. Det råder också strikta antikvariska krav för teatern som är klassad som byggnadsminne. Att ta fram en akustisk lösning med dessa förutsättningar innebar en utmaning.

Nivåer långt över riktvärdena

PEs akustiker har stor erfarenhet av livemusik och studiobyggen och tog sig an uppdraget att ta fram de akustiska lösningarna och vara delaktiga i genomförandet när Vasateatern sedermera skulle renoveras. För att få en helhetsbild av ljudisoleringen i de befintliga lokalerna utfördes ett stort antal ljudmätningar, bland annat med ljudintensitet, i utsatta hotellrum. Det visade sig att nivåerna låg långt över Folkhälsomyndighetens riktvärden särskilt vid låga frekvenser, och det blev nödvändigt att frikoppla teatersalongens stomme från omgivande huskroppar och byggnadsstommar.

Lösningen – en teater inuti teatern

Vår lösning är till stor del konstruerad som traditionellt rum-i-rum. Det innebär att man byggt två från varandra åtskilda rum, ett yttre och ett inre, och att den nya salongen alltså står fritt inuti den gamla. Lösningen är omfattande och så var även kraven på egenkontroller, hantverkare och besiktningsmän.

Målsättningen har genom hela projektet varit att kunna spela så hög musik som tillåtet i Vasateaterns salong, utan överskridanden av riktvärden i angränsande hotellrum. Den kraftigt förbättrade ljudisoleringen på Vasateatern möjliggör efter renoveringen fullskalig show eller konsert utan att störa hotellverksamheten.

Förbättrade klangegenskaper ger nya möjligheter

Dessutom finns nu nya möjligheter – idag går det att använda teatern för inspelning. Detta tack vare klangbehandlingen som ger en kontrollerad akustik men även tack vare mycket låga bakgrundsnivåer, både från omgivning och installationer. Vasateatern är idag i drift till glädje för både besökare av teatern och hotellet.