Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE är arkitekt i Julas jättesatsning på grön logistik

Jula-koncernen accelererar industrins gröna omställning genom utvecklingen av en torrhamn i Falköping som möjliggör effektiva transporter via tåg och båt. Just nu uppförs en ny logistikterminal med hela 90 000 kvadratmeter lager- och omlastningsytor med målet att stödja fler företags behov av grön logistik. PE Teknik & Arkitektur har varit delaktiga i projektet från första skiss till bygghandlingsprojektering.

Torrhamnen på Marjaps-området i Falköping stöttar industrins gröna omställning genom att möjliggöra fler transporter med tåg och båt. Containrar som ankommer med båt till Göteborgs hamn går vidare med tåg till logistikcentret i Falköping för att där lastas över till lastbil. I den nya stora terminalen som beräknas färdigställas 2024 ska Jula Logistics hyra ur ytor och erbjuda tjänster med omlastning och lagerhållning åt andra företag med fokus på tung basindustri som papper, trä och metall. I projektet ingår 500 meter järnvägsspår med avlastning under tak, såväl som från perrong och med truck från marknivå.

PEs arkitekter har varit med i projektet från första skiss till bygghandlingsprojektering och har en lång historik med Jula-koncernen som kund. Tidigare har PE ritat både Julas centrallager i Skara, som efter fem utbyggnadsetapper med sina 178 000 kvadratmeter nu är norra Europas största. Även Postnords terminal, på en angränsande tomt i Falköping, har PE ritat med Jula Logistics som beställare och byggherre, liksom de handelshus som Jula låter bygga både för sina egna butiker och andra aktörer.

– Det som verkligen sticker ut med det aktuella projektet är att byggnaden är väldigt stor. Utformningen styrs av logistiken, men samtidigt ska byggnaden passa in i omgivningarna och skapa en trivsam arbetsmiljö. Projektet utförs för att uppfylla kraven för Green Building och taket förbereds för solceller över hela ytan, vilket bland annat ska underlätta en kommande omställning till eldrivna truckar och lastbilar, säger Hans-Olof Carlson, uppdragsansvarig arkitekt på PE.