Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Kreativ verkstad för SVT

När SVT flyttade in i Kockums gamla maskinverkstad i Västra Hamnen fick vi uppdraget att varsamt utveckla och anpassa den anrika byggnaden. Den tidigare industrihallen från 50-talet med 11 meter i takhöjd ligger direkt vid kajkanten till den inre hamnbassängen. Vår huvudidé var en längsgående central gata i tre nya plan med en samlande ljusgård och torg.

Kring torget och den centrala trappan ligger öppna kontorsytor i de två nya övre planen. På den norra sidan om gatan ligger konferens, kontor, teknik och redigeringsutrymmen. Känslan av en tidigare industrilokal skulle finnas kvar och de nya tilläggen placerades in som boxar i det stora rummet. Detta syns tydligast vid kajfasaden, med utsikt över hamnbassängen, där de nya våningsplanen stannar tre meter från fasaden. De nya höga glaspartierna förstärker industrikänslan och byggnadens historia. De öppna ljusschakten ger även kontakt och synlighet mellan de olika kontorsplanen. En målsättning var att så många som möjligt skulle få öppna arbetsytor med utblickar över staden, hamnen och vattnet.

Exteriören har bevarandekrav i detaljplanen och vi hade ett nära samarbete med både Stadsbyggnadskontoret och Stadsantikvarien. De båda långsidorna har fått nya glaspartier med samma spröjsindelning och kulör som de gamla partierna. Mot kajen sänkte vi glaspartierna så att alla fick utblickar mot vattenytan. Den nya entréfasaden mot Klaffbron fick höga fönsterpartier med poster i corten-stål med rytm och släktskap lika de befintliga partierna. Igensättningar i fasader och nya portar har alla en inklädnad i corten-stål. Corten-stålet anknyter till den tidigare skeppsbyggnationen.