Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Vasakronan

Hållbar modernisering av klassisk Göteborgsbyggnad

Vasakronan utvecklar Strömshuset i centrala Göteborg. Befintliga kontors- och handelslokaler byggs om och moderniseras samtidigt som en tillbyggnad i trä kommer att inrymma ytterligare kontorsytor. PE har ansvarat för VVS-projektering och energiberäkningar.

Den äldsta delen av Strömshuset uppfördes 1935 som ett affärshus för herr- och dammode. Nu rustas Strömshuset upp och centrala installationer för ventilation, värme, kyla, styrning och övervakning byts ut. Vasakronan bygger också om befintliga lokaler för kontor, handel och butiker samt utför en påbyggnad med ytterligare våningsplan helt i trä.

Noga med detaljerna

PE anlitades av Vasakronans samverkansentreprenör Veidekke för att hitta lösningar och projektera VVS-installationer som uppnår högt satta mål för energieffektivitet, inneklimat, kvalitet, flexibilitet, miljö och hållbarhet. PE har också utfört en energiberäkning, målet är en energieffektiv byggnad med förbättrad driftsekonomi. Samtidigt får huset bättre termisk komfort och de klimathållande systemen högre prestanda, vilket möjliggör bättre utnyttjandegrad av lokalerna. Allt detta har verifierats genom klimatsimuleringar.

– Hållbarhet har utgjort en viktig del av projektet. Miljövänliga materialval godkända via Byggvarubedömningen används och påbyggnaden utförs helt i trästomme för att reducera koldioxidutsläpp till ett minimum. Med hjälp av verktyg för inventering och katalogisering från Centrum för Cirkulärt Byggande har vi också lagt stort fokus på att möjliggöra projektering för återbruk av produkter från byggnaden, antingen i detta eller andra pågående projekt i Vasakronans bestånd, berättar projektteamet.